Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta prenova jedra Krke

2. 3. 2016 28