V občini se izvaja pometanje cest in pločnikov

7. 4. 2016 26