V Šentvidu nadaljujejo z izdelavo mozaika

19. 4. 2016 43