Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica in Okoljskega poročila

19. 5. 2016 27