Stališča do pripomb in predlogov SD OPN 1 Občine Ivančna Gorica in okoljskega poročila

5. 7. 2016 32