Proračun občine zagotavlja tudi sredstva za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest

28. 9. 2016 41