Leto 2016 – leto jubilejev društev in izjemnih dosežkov naših občanov

5. 1. 2017 26