V letu 2017 se predvidevajo celovite energetske sanacije javnih stavb

18. 1. 2017 38