Pričela se bo rekonstrukcija mostu čez Višnjico v Znojilah pri Krki

18. 5. 2017 29