Na Srednji šoli Josipa Jurčiča podelili spričevala poklicne mature

10. 7. 2017 31