Začasno prenehanje delovanja Krajevnega urada Ivančna Gorica

14. 9. 2017 53