Občina Ivančna Gorica si prizadeva za čim hitrejše ponovno odprtje Krajevnega urada Ivančna Gorica

20. 9. 2017 21