V Zgornji Dragi poteka izgradnja pločnika

27. 10. 2017 35