Sklep o določitvi pogojev za plakatiranje – volitve v Državni zbor RS

3. 5. 2018 36