Obnovljena lokalna cesta Krka – Gradiček in nov most čez Poltarico

25. 7. 2018 47