Pridobljeno sofinanciranje za projekt ohranjanja starih poklicev in obrti

9. 8. 2018 33