Javna razgrnitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč

11. 2. 2019 24