Spremenjen obseg poslovanja krajevnega urada Ivančna Gorica

28. 6. 2019 26