Nove usmerjevalne table v Stični in Šentvidu pri Stični

7. 8. 2019 32