Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora ZAF-2 (Zagradec)

10. 9. 2019 32