Ivanške župnijske jaslice v znamenju glinenih figur nekdanjega pleterskega meniha

10. 1. 2020 42