Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora KAL-4 (Ambrus)

6. 2. 2020 36