Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

29. 3. 2020 31