Številne nesreče in trenutna epidemiološka situacija nas opominjata, da je nevarnost pred požari in drugimi nesrečami iz dneva v dan večja. Delovanje gasilskih društev, dobra opremljenost in usposobljenost članov je nujna in upravičena. »Zaradi tega sem vesel, da je v naši občini več kot petina občank in občanov vključenih v gasilske vrste«, še dodaja Strnad. Slednji velikokrat poudari, da je gasilstvo kot ena velika družina in zagotovilo, da občani tudi v prihodnje ob nesreči nikoli ne bodo pre

2. 5. 2020 40