Odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti občine Ivančna Gorica

11. 6. 2020 31