Spremenjen obseg poslovanja Krajevnega urada Ivančna Gorica

1. 7. 2020 31