Zaključuje se obnova komunalnih vodov po ulicah v Ivančni Gorici

17. 7. 2020 31