Dela na objektu bodoče Hiše kranjske čebele in središča inovativnih tehnologij v polnem teku

5. 8. 2020 41