Pod Obolnem poteka obnova dotrajanega odseka ceste

7. 8. 2020 53