Novi pridobitvi na šentviški šoli in podružnični šoli v Temenici

15. 4. 2021 38