Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov občinskega sveta v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica