Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stabnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica