Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanje in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju občine Ivančna Gorica za leto 1995