Lokalne volitve 2018

Znani so uradni rezultati Lokalne volitve 2018 v občini Ivančna Gorica >>Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne splošne lokalne volitve 2018, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. 9. 2018.

Župan Občine Ivančna Gorica je razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti. Sklep je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 54/2018 z dne 10. 8. 2018.

Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Ambrus, Dob pri Šentvidu, Ivančna Gorica, Krka, Metnaj, Muljava, Sobrače, Stična, Šentvid pri Stični, Temenica, Višnja Gora in Zagradec se bodo opravile v nedeljo, 18. 11. 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. 9. 2018.

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

KONTAKTNI PODATKI

Predsednica Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
Elizabeta Žgajnar, tel.: 041/912-377, e-pošta: elizabeta.zgajnar@siol.net

Tajnik Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
Danijela Pirman, e-pošta: danijela.pirman@ivancna-gorica.si


Namestnik tajnika Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
Tatjana Markelj, e-pošta: tatjana.markelj@ivancna-gorica.si

 


POMEMBNE POVEZAVE
Državna volilna komisija (DVK): Povezava

Ministrstvo za javno upravo (MJU): Povezava

Ministrstvo za notranje zadeva (MNZ): PovezavaSPLOŠNO AKTUALNO
pdfRokovnik (.pdf 314KB)
jpgOdlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Ivančna Gorica (.jpg 115KB)

pdfUgotovitveni sklep (.pdf 56KB)
pdfSklep o določitvi volišč (.pdf 222KB)

Od 3. 9. 2018 do 18. 10. 2018 do 19. ure, pozivamo politične stranke, da določajo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov, skladno z njihovimi pravili.

Skupine volivcev določajo kandidature za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.POMEMBNA OBVESTILA

POZIV VSEM ČLANOM VOLILNIH ODBOROV:

Najpozneje do 05. 11. 2018 ste člani volilnih odborov, dolžni obvesti Občinsko volilno komisijo Občine Ivančna Gorica o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega ste imenovani (peti odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah).

POZIV ZA PREDLOŽITEV SEZNAMA ZAUPNIKOV

Do 12. 11. 2018 lahko predstavniki kandidatur oziroma liste kandidatov predložite seznam zaupnikov pri Občinski volilni komisiji Občine Ivančna Gorica (drugi odstavek 47. člena Zakona o lokalnih volitvah).

pdfObrazec - zaupniki (.pdf 191KB)

1. Na dan glasovanja

V nedeljo, 18. novembra 2018, bo glasovanje potekalo na 28 – tih voliščih v občini Ivančna Gorica. Volilec lahko glasuje na volišču, kjer je vpisan v volilni imenik od 7.00 ure do 19.00 ure.

2. Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18.11.2018, odsotni iz kraja stalnega bivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 13.11.2018, sredo, 14.11.2018 in v četrtek, 15.11.2018, med 7.00 in 19.00 uro, za celotno območje občine Ivančna Gorica. Predčasno glasovanje bo potekalo v Kulturni dvorani Ivančna Gorica, Sokolska ulica 4, Ivančna Gorica.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18.11.2018.

3. Glasovanje po pošti

Po določilih 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji občine Ivančna Gorica in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede 7.11.2018, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja.

V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82.člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja.

pdfObrazec - glasovanje po pošti (.pdf 55KB)

4. Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3(tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14.11.2018, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

pdfObrazec - glasovanje na domu (.pdf 42KB)

5. Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.pdfNavodilo o obrazcih dajanja podpore volivcev (.pdf 68KB)

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV
pdfDopis in soglasje kandidata za imenovanje v volilne odbore (.pdf 1.2MB)

AKTUALNO ZA VOLITVE ŽUPANA

pdfObrazec seznam politična stranka (.pdf 12KB)
pdfObrazec soglasje kandidata za župana (.pdf 9KB)
pdfObrazec obvestilo o organizatorju volilne kampanje (.pdf 11KB)
pdfObrazec kandidatura za župana (.pdf 11KB)
pdfObrazec - Podpora o kandidaturi za župana (.pdf 483KB)
pdfObrazec zapisnik politična stranka (.pdf 18KB)

AKTUALNO ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

pdfObrazec - kandidata za OS proporcionalni 1. VE (.pdf 19KB)
pdfObrazec - kandidata za OS proporcionalni 2. VE (.pdf 17KB)
pdfObrazec - kandidatura za OS proporcionalni 3. VE (.pdf 17KB)

pdfObrazec - seznam politične stranke (.pdf 12KB)

pdfObrazec - sporočilo o organizatorju volilne kampanje (.pdf 11KB)
pdfObrazec - zapisnik politična stranka - proporcionalne volitve (.pdf 30KB)
pdfObrazec - Podpora o kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta (.pdf 483KB)
pdfSoglasje kandidata za občinski svet (.pdf 9KB)

AKTUALNO ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
pdfInformacija o volitvah v svete krajevnih skupnosti (.pdf 53KB)

docObrazec - kandidatura za člana sveta krajevne skupnosti (1 kandidat) (.doc 42KB)
docObrazec - kandidatura volivci (2 ali več kandidatov) (.doc 48KB)
docObrazec soglasje s kandidaturo za člana sveta KS (.doc 27KB)
docObrazec - seznam politična stranka (.doc 32KB)
docObrazec - kandidatura za volitve članov KS, ki jo je določila politična stranka (.doc 63KB)
docObrazec - zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) (.doc 80KB)
pdfSeznam volilnih enot po posameznih krajevnih skupnosti (.pdf 209KB)

PREGLED VLOŽENIH KANDIDATUR: Povezava


ZADNJA POMEMBNA OBVESTILA


Razpis – ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Metnaj, v 2. in 3. volilni enoti


pdfRazpis ponovne volitve v svet KS Metnaj za volilni enoti 2 in 3 (.pdf 31KB)
pdfRazglas KS Metnaj - ponovne volitve  (.pdf 38KB)
pdfPosebno obvestilo KS Metnaj (.pdf 659KB)To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki