Izpostavljamo

Vse najboljše ob prazniku občine želim!

Spoštovani visoki gostje, še posebej kolegi župani sosednjih občin Grosuplje, Trebnje in Žužemberk, gospod opat, gospa načelnica upravne enote Grosuplje, podžupan Tomaž Smole, svetnice in svetniki občinskega sveta občine Ivančna Gorica, častni občani in drugi prejemniki občinskih priznanj in nagrad, predsedniki krajevnih skupnosti, zvez in društev, drage občanke in občani!

Lepo pozdravljeni v Stični, enem izmed dvanajstih biserov naše občine, kjer danes praznujemo praznik občine Ivančna Gorica. Verjamem, da bi bil na vse zbrane tukaj in na izjemen napredek krajev, v katerih je živel in ustvarjal, ponosen tudi pisatelj Josip Jurčič, v spomin katerega vsako leto 29. maja praznujemo naš občinski praznik.

Letošnje praznovanje je malo drugačno od lanskega, ko smo s ponosom odprli in predali v uporabo novo šolo in vrtec na Krki. Tokrat ne odpiramo velikega vzgojno izobraževalnega ali infrastrukturnega objekta, končujemo pa projekt, ki bi za prihodnost naše občine utegnil biti še bolj pomemben kot nova šola ali odsek vodovoda ali kanalizacije. Danes smo v Sobračah slavnostno prerezali trak na dvanajsti in obenem zadnji informacijski točki, ter tako dopolnili krog dvanajstih biserov naše občine. Vsak izmed njih je zgodba zase, skupaj pa, pod sloganom Prijetno domače, tvorijo imenitne priložnosti za nadaljnji turistični in gospodarski razvoj naše občine. Ko smo preteklega pol leta skupaj z nekaterimi sodelavci iz občinske uprave, med katerimi bi rad posebej izpostavil Mateja Šteha, vodstvom turistične zveze Ivančna Gorica in oblikovalcem Robertom Kuharjem prisostvovali odprtjem ene informacijske točke za drugo, smo vedno znova ugotavljali, da se je ideja prijela in da ste se v vsaki krajevni skupnosti izjemno potrudili pri izbiri lokacije in pri izvedbi prireditev. Vsi skupaj pa smo se zavedali, da je to pravzaprav šele dober začetek in da je pred nami velika priložnost. Skupaj lahko omogočimo našim ljudem dodatna delovna mesta in zaslužek. To pa je v teh časih izjemno, morda še najbolj pomembno. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri tem, da se je prvi del projekta tako uspešno zaključil.

Trenutno je spet aktualna razprava o smiselnosti ustanavljanja in delovanja takšnega števila občin, kot jih je trenutno v Sloveniji. Mnogi menijo, da gre pri vsem tem samo za dodatne stroške in da se bo poslanstvo občin z dograditvijo osnovne infrastrukture končalo. Morda to res velja za katere izmed majhnih občin, gotovo pa to ne velja za občino Ivančna Gorica. Trdno sem prepričan, da bi v nekdanji veliki občini ne doživeli takega razvoja vsakega kraja naše občine posebej in da pri nas ne bi tako uspešno delovalo preko sto društev na vseh področjih. Gradimo ceste, vodovode in kanalizacije, pa nove šole in vrtce, število prebivalcev je od ustanovitve dalje naraslo za več kot 5000, lani smo imeli rekordno število rojstev. Osebno torej vidim gradnjo infrastrukture zgolj kot eno izmed pomembnih aktivnosti občine. Drugo, morda še bolj pomembno poslanstvo občine pa je gotovo ustvarjanje pozitivne klime in pogojev za življenje in delo vseh občank in občanov. Seveda pa vse povedano ne pomeni, da se zapiramo znotraj občinskih meja in da nas sodelovanje z drugimi ne zanima. Nasprotno, aktivno sodelujemo s sosednjimi občinami in uspešno izvajamo skupne projekte, predvsem zaradi hitrejšega razvoja turizma in lokalne samooskrbe pa smo se lani priključili skupini občin, ki delujejo v okviru Srca Slovenije.

Z veseljem nadaljujemo desetletno tradicijo bogatega in uspešnega sodelovanja s pobrateno občino Hirschaid iz Nemčije, ki smo ga letos nadgradili s sodelovanjem na področju podjetništva in obrti. Spomladi so naši podjetniki in obrtniki sodelovali na predstavitvi v Hirschaidu, jeseni, ko bomo pripravili prvi obrtno podjetniški sejem v naši občini, nam bo nemška delegacija obisk vrnila. Prvi medsebojni stiki med podjetniki pa so že navezani.

Želim vas spomniti, da je letošnje leto evropsko leto Aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Njegov namen je povečati ozaveščenost o soočanju z izzivi, ki jih prinaša staranje in izmenjava dobrih praks. Aktivno staranje daje starejšim ljudem možnost, da ostanejo vključeni v svoje življenjsko okolje, prenašajo svoje bogato znanje in izkušnje na mlajše ter da živijo čim bolj zdravo in neodvisno življenje.

V ta namen sem ustanovil Svet za spremljanje problematike starejših občanov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, s krajšim imenom Svet za starosti prijazno občino, konec lanskega leta pa smo vstopili v Svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin. Ravno v teh dneh se zaključuje tudi projekt anketiranja v naši občini, saj preko 60 prostovoljcev v dialogu s 1500 občani pridobiva podatke o stališčih, potrebah in zmožnostih odraslih prebivalcev Občine Ivančna Gorica znotraj raziskave ZDRAVO STARANJE IN KAKOVOSTNO SOŽITJE.

Začeli smo z medgeneracijskimi projekti, ki aktivno povezujejo vse generacije, še posebej pa naše mlade in starejše občane. Eden izmed najbolj prepoznavnih projektov je bila gotovo knjižica in predstava Zala mala zelena gosenica, ki je nastala v sodelovanju dijakov Srednje šole Josipa Jurčiča in malčkov iz Vrtca Ivančna Gorica.

Čisto brez odpiranja novih objektov ob občinskem prazniku pa vendarle ni šlo. Danes smo v uporabo predali novo javno otroško igrišče pri osnovni šoli v Višnji Gori. Glede na dobre izkušnje iz Ivančne Gorice in na velike želje po tovrstnem objektu verjamem, da bo igrišče postalo eno izmed središč družabnega življenja v Višnji Gori.

V tem tednu smo tudi dejansko začeli uresničevati načrte, po katerih bo kraj Ivančna Gorica postal moderno občinsko središče. Po odkupu parcel smo v središču podrli zapuščeno zgradbo in uredili velik prostor, na katerem bodo začasno več prostora dobili tržnica in avtomobili, pa tudi kakšno večjo prireditev bo možno tam organizirati.

Enakomeren razvoj vseh krajev v občini je še naprej naša prioriteta in to se odraža tudi v sprejetih proračunih za leti 2012 in 2013. Občinskim svetnicam in svetnikom se zahvaljujem za strokovno in prizadevno delo, saj smo po številu sej eden izmen najbolj pridnih občinskih svetov. Sprejet je bil občinski razvojni načrt ter številni drugi pomembni akti, pred nami pa je zahtevna naloga dokončnega sprejema občinskega prostorskega načrta.

Naš cilj je torej, da bo tudi v prihodnje v naši občini prijetno in domače tako za tiste, ki tukaj živimo in delamo, kot za tiste, ki nas bodo obiskali.

Da pa bomo lahko to sploh dosegli, je bilo potrebno veliko postoriti že v preteklosti. Praznik občine je imenitna priložnost, da se lahko zahvalimo in podelimo priznanja tistim posameznikom in skupinam, ki so k razvoju skupnosti prispevali več, kot bi smeli od njih pričakovati. Spoštovani današnji nagrajenci, hvala vam za vse, seveda pa na vas računamo tudi v prihodnje. Ponosni smo, da živite in delate med nami.

Spoštovani,

Žal enega izmed velikih Ivančanov, častnega občana Franceta Kalarja, ni več med nami. Prosim vas, da se z minuto molka spomnimo nanj in se mu še zadnjič zahvalimo za vse, kar je dobrega storil za občino Ivančna Gorica.

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem sodelavcem, ki ste se potrudili pri organizaciji današnje prireditve, zahvaljujem se tudi Dragici Šteh za scenarij, vsem nastopajočim za lep večer in pa gasilskemu društvu Stična za prijazen sprejem.

Želim vam torej prijetno in ponosno praznovanje praznika Občine Ivančna Gorica.

Vaš župan Dušan Strnad
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki