Izpostavljamo

Delovno gradivo za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


25.03.2021

1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 19. redne seje, ki je bila 22.2. 2021 (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 318KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalka: Tatjana Božič);
zipGradivo (.zip 13.9MB)

4. Predstavitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grbčev dovc (poročevalec: Igor Črnugelj, Acer d.o.o.);
pdfGradivo (.pdf 841KB)

5. Predlog pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Marija Okorn);
pdfGradivo (.pdf 292KB)

6. Predlog pravilnika o sofinanciranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v Občini Ivančna Gorica (E-oskrba) (poročevalka: Rozalija Smrekar);
pdfGradivo (.pdf 218KB)

7. Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica (poročevalec: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 212KB)

8. Poročilo o delu Osnovne šole Stična za leto 2020 (poročevalec: Marjan Potokar);
pdfGradivo (.pdf 1.3MB)

9. Poročilo o delu VVZ Vrtec Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalka: Branka Kovaček);
pdfGradivo (.pdf 2.0MB)

10. Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila za podajo ali zavrnitev soglasja k podelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev, ravnateljev in tajnikov javnih zavodov (poročevalka: Erika Vidic)
pdfGradivo (.pdf 196KB)

11. Predlogi Sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
11.1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica Elizabeti Adamlje;
11.2. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta Zavoda Prijetno domače Elizabeta Adamlje;
11.3. Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članici Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami Elizabeti Adamlje;
11.4. Predlog Mnenja o imenovanju ravnatelja/ice Vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica;
11.5. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica;
11.6. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica;

pdfGradivo (.pdf 252KB)

12. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki