Izpostavljamo

Delovno gradivo za 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


17.02.2021

1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 18. redne seje, ki je bila 25. 1. 2021 (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 326KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Informacija o odpravi posledic škode po požaru na zasebnih objektih v starem mestnem jedru Višnja Gora, ki predstavljajo kulturno dediščino (poročevalec: župan Dušan Strnad);
3.1. Predlog Sklepa o delnem kritju stroškov sanacije požara s strani Občine Ivančna Gorica;

pdfGradivo (.pdf 207KB)


4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalka: Magdalena Urbančič);
pdfGradivo (.pdf 206KB)

5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Maja Perme);
pdfGradivo (.pdf 1.2MB)

6. Predloga Sklepov o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman);
6.1. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 842/1, 842/3, 842/4, 842/5 in 842/6 vse k.o. 1822 – Muljava
6.2. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 967/6 in 967/5 obe k.o. 1811 Dobrava
6.3. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 931/4 k.o. 1809 Šentvid;
pdfGradivo k točki 6.1. in 6.2. (.pdf 1.0MB)
pdfGradivo k točki 6.3. (.pdf 0.9MB)

7. Predlog Sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
• Predlog Sklepa o imenovanju v.d. ravnatelja Osnovne šole Zagradec;

pdfGradivo (.pdf 165KB)


8. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki