Izpostavljamo

Delovno gradivo za 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


20.01.2021

1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 17. redne seje, ki je bila 21. 12. 2020 (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 316KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica:

3. Dopolnjena Predloga Proračunov Občine Ivančna Gorica za leto 2021 in 2022 (poročevalca: župan Dušan Strnad in Tatjana Božič);
3.1. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leti 2021 in 2022
zipDopolnjen predlog Proračuna za leto 2021 (.zip 8.5MB)
zipDopolnjen predlog Proračuna za leto 2022 (.zip 6.6MB)


4. Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2021 (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 291KB)

5. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Ivančna Gorica (poročevalca: Sandi Hribar, Janez Radoš)
pdfGradivo (.pdf 267KB)

6. Predlogi Sklepov o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman);
6.1. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2120/5 k.o. 1829 – Veliko Globoko
6.2. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 768/2 k.o. 1820 – Gorenja vas
6.3. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1553/8 in 1553/9 obe k.o. 1781 – Polica
6.4. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1387/19 k.o. 1803 – Metnaj
pdfGradivo (.pdf 1.3MB)

7. Predlog Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2021 (poročevalka: Rozalija Smrekar);
pdfGradivo (.pdf 255KB)

8. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
8.1. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja – Občine Ivančna Gorica v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica
8.2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja – Občine Ivančna Gorica v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica;
pdfGradivo (.pdf 203KB)

9. Vprašanja in predlogi.
pdfOdgovor na svetniško vprašanje (.pdf 710KB)

Poročila in zapisniki odborov in komisije
zipPoročila in zaposniki odborov in komisije (.zip 1.4MB)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki