Izpostavljamo

Delovno gradivo za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


08.12.2020

1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 15. redne seje, ki je bila 19. 10. 2020 in 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je bila 20. 11. 2020 (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 512KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica:

3. Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb za leto 2021 ( pitna voda, čiščenje in odvajanje odpad voda, ravnanje z odpadki, čiščenje greznic in MKČN) (poročevalka: Maja Perme);
pdfGradivo (.pdf 7.3MB)

4. Dopolnjen Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Ivančna Gorica (poročevalec: mag. Blaž Malenšek, Espri d.o.o.)
pdfGradivo (.pdf 700KB)

5. Dopolnjen Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče« (poročevalec: mag. Blaž Malenšek, Espri d.o.o.);
pdfGradivo (.pdf 784KB)

6. Dopolnjen Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN S 3/a Kojina – I. faza« (poročevalec: mag. Blaž Malenšek, Espri d.o.o);
pdfGradivo (.pdf 805KB)

7. Dopolnjen Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Zagradec – Dečja vas« (poročevalec: mag. Blaž Malenšek, Espri d.o.o.);
pdfGradivo (.pdf 723KB)

8. Predlog Sklepa o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček);
pdfGradivo (.pdf 0.9MB)

9. Poročilo o realizaciji akcijskega programa za starosti prijazno Občino Ivančna Gorica za leto 2019 in 2020 (poročevalka: Milena Vrenčur);
pdfGradivo (.pdf 185KB)

10. Akcijski program Sveta za starosti prijazno Občino Ivančna Gorica za obdobje 2021 in 2021 (poročevalka: Milena Vrenčur);
pdfGradivo (.pdf 181KB)

11. Vprašanja in predlogi.

Poročila
pdfPoročilo_Odbora_za_turizem_gospodarstvo_in_gospodarske_javne_sluzbe_za_16._redno_sejo_OS (.pdf 201KB)
pdfPoročilo odbora_za_družbene zadeve (.pdf 145KB)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki