Izpostavljamo

Delovno gradivo za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


15.06.2020

1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 12. redne seje, ki je bila 25. 5. 2020 (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 331KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;


3. Rebalans Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalka: Tatjana Božič);
3.1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2020 – Dopolnitev (poročevalka: Danijela Pirman);
zipREBALANS 2020 (.zip 7.2MB)
pdfGradivo k točki 3.1. (.pdf 194KB)

4. Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrba s pitno vodo na območju KS Višnja Gora (vodni vir Jeromščica) (poročevalci: Maja Perme, Sandi Hribar, Janko Zadel);
pdfGradivo (.pdf 1.3MB)

5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 179KB)

6. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da je gradnja nujno potrebna in v javno korist – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč za potrebe izvedbe kolesarske poti na trasi Ivančna Gorica – Muljava (poročevalka: Danijela Pirman);
zipGradivo (.zip 9.7MB)

7. Predlog Soglasja ustanovitelja k Spremembi statuta Zavoda Prijetno domače (poročevalka: Maja Lampret, direktorica zavoda Prijetno domače);
pdfGradivo (.pdf 716KB)

8. Predlog Odloka o turističnem vodenju na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Maja Lampret, direktorica zavoda Prijetno domače);
pdfGradivo (.pdf 203KB)

9. Poročilo 8. in 9. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (poročevalec: Franc Koželj);
• Poročilo o delu Zveze športnih organizacij Občine Ivančna Gorica za leto 2019,
• Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje za leto 2019,
• Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za leto 2019,
• Poročilo o delu Zavoda Prijetno domače za leto 2019,
• Poročilo o delu Osnovne šole Stična za leto 2019,
• Poročilo o delu Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični za leto 2019,
• Poročilo o delu Vrtca Ivančna Gorica za leto 2019,
• Poročilo o delu Glasbene šole Grosuplje za leto 2019,
• Poročilo o delu Centra za socialno delo Grosuplje za leto 2019,
• Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica za leto 2019;
pdfGradivo (.pdf 163KB)
pdfPoročilo ZŠO Občine Ivančna Gorica (.pdf 517KB)
pdfPoročilo Mestne knjižnice Grosuplje (.pdf 2.3MB)
pdfPoročilo ZD Ivančna Gorica (.pdf 1.1MB)
pdfPoročilo Zavoda Prijetno domače (.pdf 1.5MB)
pdfPoročilo OŠ Stična (.pdf 1.9MB)
pdfPoročilo OŠ Ferda Vesela (.pdf 1.6MB)
pdfPoročilo Vrtca Ivančna Gorica (.pdf 3.3MB)
pdfPoročilo Glasbene šole Grosuplje (.pdf 5.2MB)
pdfPoročilo CSD Grosuplje (.pdf 529KB)
pdfPoročilo ZKD Ivančna Gorica (.pdf 220KB)
pdfGradivo k točki 9 (.pdf 1.8MB)

10. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki