Izpostavljamo

Delovno gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


21.05.2020

1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 11. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 327KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalec: Janez Mežan);
pdfGradivo (.pdf 180KB)

4. Predlogi Sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan):
• Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet Zavoda Prijetno domače;
• Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična;
pdfGradivo (.pdf 157KB)

5. Zaključni račun Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (poročevalka: Tatjana Božič);
zipZaključni račun 1. del (.zip 1.2MB)
zipZaključni račun 2. del (.zip 8.2MB)
zipZaključni račun 3. del (.zip 2.8MB)


6. Predlog Sklepa o razdelitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stična na dva samostojna vzgojno-izobraževalnega zavoda (poročevalka: Martina Hrovat, podžupanja);
pdfGradivo (.pdf 190KB)

7. Dopolnjen predlog Sklepa o ugotovitvi, da je gradnja nujno potrebna in v javno korist – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč (poročevalka: Danijela Pirman)
pdfGradivo (.pdf 261KB)

8. Predlogi Sklepov o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• na zemljišču parc. št. 1587/28 k.o. 1810 - Stična
• na zemljišču parc. št. 367/16, k.o. 1816 Hudo
• na zemljišču parc. št. 655/3 k.o. 1817 Radohova vas;
pdfGradivo k točki 8.1 (.pdf 850KB)
pdfGradivo k točki 8.2 (.pdf 810KB)
pdfGradivo k točki 8.3 (.pdf 796KB)


9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KAL-4 v OPN Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 3.9MB)

10. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih)
pdfGradivo (.pdf 182KB)

11. Vprašanja in predlogi;

Poročila odbora:
pdfPoročilo Odbora za prostorsko planiranje (.pdf 170KB)To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki