Izpostavljamo

Delovno gradivo za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


20.04.2020

Predlog Sklepa o ugotovitvi obstoja izrednih razmer ter določitvi pravil izvedbe seje (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič)
pdfUgotovitveni sklep (.pdf 215KB)

1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 10. redne seje, ki je bila 4. 2. 2020 (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 343KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan):
• Predlog Sklepa o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občine Ivančna Gorica;
• Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata Primožu Jeraliču, članu Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti;
• Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti;
pdfGradivo (.pdf 145KB)

4. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč (poročevalka: Danijela Pirman);
pdfGradivo (.pdf 251KB)

5. Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalka: Danijela Pirman);
pdfGradivo (.pdf 234KB)

6. Predlog Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (poročevalka: Danijela Pirman);
pdfGradivo (.pdf 311KB)

7. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (poročevalki: Branka Kovaček, Olga Skubic);
pdfGradivo (.pdf 219KB)

8. Predlog Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Ivančna Gorica za leto (poročevalka: Rozalija Smrekar);
pdfGradivo (.pdf 207KB)

9. Vprašanja in predlogi.
pdfOdgovor Marije Koščak za sejo OS (.pdf 51KB)

Poročila odborov in komisije
pdfPoročilo Odbora za družbene dejavnosti (.pdf 142KB)
pdfPoročilo Odbora za prostor (.pdf 165KB)
pdfPoročilo Statutarno-pravne komisije (.pdf 186KB)

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki