Izpostavljamo

Delovno gradivo za 9. sejo Občinskega sveta


11.12.2019

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje, ki je bila dne 18. 11. 2019 in realizacije sklepov 8. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 342KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Dopolnjen predlog sklepa o ugotovitvi, da je gradnja nujno potrebna in v javno korist – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč (poročevalka: Danijela Pirman);
pdfGradivo (.pdf 1.0MB)

4. Elaborati cen komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, greznice in MKČN, pitna voda, ravnanje z odpadki) (poročevalca: Maja Perme, Stane Stopar )
pdfGradivo (.pdf 7.5MB)

5. Dopolnjen predlog Odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Sandi Hribar JKP, Rajko Peterlin);
pdfGradivo (.pdf 418KB)

6. Predlog Sklepa o višini grobnine in cene za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 382KB)

7. Predlog Sklepa o opustitvi pokopališča Valična vas v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 227KB)

8. Poročilo o delu Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalca: Mitja Dimitrij Hren in Andreja Lapanja)
pdfGradivo (.pdf 815KB)

9. Poročilo o realizaciji Akcijskega programa za starosti prijazno občino Ivančna Gorica (poročevalka: Milena Vrenčur);
pdfGradivo (.pdf 352KB)

10. Vprašanja in predlogi
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki