Izpostavljamo

Delovno gradivo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


09.04.2019

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, ki je bila dne 4. 3. 2019 in realizacije sklepov 3. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 343KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Zaključni račun Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Tatjana Božič);
zipGradivo (.zip 10.1MB)

4. Predstavitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova jedra Zagradca (javna razgrnitev 2.4.2019 – 3.5.2019) (poročevalka: Simona Jereb, AB Jereb d.o.o., Grosuplje);
pdfGradivo (.pdf 5.6MB)

5. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Piskovka (poročevalka: Silvija Umek, Savaprojekt Krško d.d.);
pdfGradivo (.pdf 7.1MB)

6. Predlog Sklepa za oprostitev plačila komunalnega prispevka za legalizacijo neskladne gradnje gasilskega doma Stična, katerega investitor je Prostovoljno gasilsko društvo Stična (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 182KB)

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 3.3MB)

8. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (poročevalec: dr. Janez Zupančič);
pdfGradivo (.pdf 2.9MB)

9. Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje (poročevalka: Roža Kek);
pdfGradivo (.pdf 1.4MB)

10. Lokalni program kulture občine Ivančna Gorica 2019 – 2022 (poročevalka: Maja Lampret);
pdfGradivo (.pdf 600KB)

11. Predlogi sklepov o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 236/121 in 236/156 obe k.o. 1823 – Dob skupaj 181 m2;
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 620/12 in 619/1 obe k.o. 1817 – Radohova vas v skupni izmeri 756 m2;
pdfGradivo 11.1 (.pdf 234KB)
pdfGradivo 11.2 (.pdf 446KB)

12. Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 252KB)

13. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki