Izpostavljamo

Delovno gradivo za 3. redno sejo Občinskega sveta


01.03.2019

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje, ki je bila dne 11. 2. 2019 in realizacije sklepov 2. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 316KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Dopolnjena Predloga Proračunov Občine Ivančna Gorica za leto 2019 in 2020 (poročevalca: Dušan Strnad, župan in Tatjana Božič);
zipProračun 2019 (.zip 11.4MB)
pdfSpremembe med predlogom pr. in dop. predloga proračuna za leto 2019 in 2020 (.pdf 416KB)

zipProračun 2020 (.zip 9.7MB)

4. Program dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 248KB)

5. Elaborati cen komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, greznice in MKČN, pitna voda, ravnanje z odpadki)(poročevalca: Stane Stopar, Tatjana Vozlič);
pdfGradivo (.pdf 8.1MB)

6. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (poročevalka: Olga Skubic);
pdfGradivo (.pdf 219KB)

7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (poročevalki: Olga Skubic, dr. Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 237KB)

8. Predlog Sklepa o imenovanju komisije za sprejem otrok v vrtec (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 184KB)

9. Dopolnjen predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 401KB)

10. Predlog Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 259KB)

11. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica (poročevalki: dr. Andrejka Miše Glavič, Tatjana Markelj);
pdfGradivo (.pdf 319KB)

12. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti (Janez Mežan);
pdfGradivo (.pdf 482KB)

13. Predlog Sklepa o uskladitvi meje občine Ivančna Gorica z mejo Občine Žužemberk (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 2.0MB)

14. Vprašanja in predlogi.
zipPoročila_komisije_in_odborov  (.zip 549KB)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki