Izpostavljamo

Delovno gradivo za 28. sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


16.06.2018

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje, ki je bila dne 26. 4. 2018 in realizacije sklepov 27. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 335KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Kolesarske povezave v občini Ivančna Gorica - informacija (poročevalka: Maja Šinigoj, Tosja Vidmar – Locus, d.o.o., Ana Kastelic);
pdfGradivo 1 (.pdf 166KB)
pdfKolesarske_povezave__osnutek_1._DEL (.PDF 9.5MB)
pdfKolesarske_povezave__osnutek_2._DEL (.PDF 8.5MB)

4. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Ivančna Gorica za volilno leto 2018 (poročevalka: Danijela Pirman);
pdfGradivo (.pdf 199KB)

5. Spremembe statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1457/1 in 1458/2, k.o. 1825-Zagradec
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 595/12, 595/4 obe k.o. 1817-Radohova vas
pdfGradivo (.pdf 351KB)

6. Predlog Odloka o turističnih taksah v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Miha Genorio, Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 209KB)

7. Dopolnjen Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 254KB)

8. Dopolnjen Predlog Odloka o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 214KB)

9. Dopolnjen Predlog Odloka o Pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 314KB)

10. Dopolnjen Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 422KB)

11. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 343KB)

12. Strategija razvoja predšolske in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 1.2MB)

13. Predlog Načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (poročevalec: Dominik Šalamon - podjetje Eurocon, d.o.o., Rajko Peterlin, Janez Radoš);
pdfGradivo (.pdf 1.3MB)

14. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 149KB)

15. Vprašanja in predlogi.
pdfGradivo (.pdf 195KB)

Poročila odborov in komisije
pdfPoročilo Odbora za prostorsko planiranje (.pdf 169KB)
pdfPoročilo Odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe (.pdf 221KB)
pdfPoročilo Statutarno - pravne komisije (.pdf 177KB)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki