Izpostavljamo

Delovno gradivo za 27. sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


22.04.2018

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje, ki je bila dne 5. 4. 2018 in realizacije sklepov 26. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 308KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o Proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Tatjana Božič);
• Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2018;
pdfGradivo (.pdf 232KB)

4. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj in nagrad Občina Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalec: Janez Mežan);
pdfGradivo (.pdf 201KB)

5. Predlog Strategije razvoja predšolske in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 1.1MB)

6. Poročilo o delu Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje za leto 2017 in Letni načrt MRC-a za leto 2018 (poročevalka: Jasmina Selan);
pdfGradivo (.pdf 359KB)

7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (Helena Kozlevčar);
pdfGradivo (.pdf 299KB)

8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 213KB)

9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 260KB)

10. Predlog Odloka o Pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 248KB)

11. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 413KB)

12. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za rušitev propadajočega objekta na nepremičnini, št. 332/3, k.o. Temenica, ki ogroža promet, sosednje objekte, okolje in varnost ljudi (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
zipGradivo (.zip 3.0MB)

13. Poročilo Odbora občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti o delu:
• Mestne knjižnice Grosuplje za leto 2017;
• Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za leto 2017;
• Vrtca Ivančna Gorica za leto 2017 (za vse poročevalec: Franc Koželj);
pdfPoročilo - Mestna knjižnica Grosuplje (.pdf 2.2MB)
pdfPoročilo - Zdravstveni dom Ivančna Gorica (.pdf 8.5MB)
pdfPoročilo - Vrtec Ivančna Gorica (.pdf 3.7MB)

14. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki