Izpostavljamo

Delovno gradivo za 25. sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


08.02.2018

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje, ki je bila dne 13. 12. 2017 in realizacije sklepov 24. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 775KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Program dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 624KB)

4. Rebalans Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Tatjana Božič);
zipRebalans 2018 (.zip 2.7MB)

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ivančna Gorica (poročevalec: Blaž Malenšek);
pdfGradivo (.pdf 4.4MB)

6. Elaborati cen komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, greznice in MKČN, pitna voda, ravnanje z odpadki) (poročevalca: Maja Perme in Stane Stopar);
pdfGradivo 1. del (.pdf 7.4MB)
pdfGradivo 2. del (.pdf 7.0MB)

7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica v letu 2017 (poročevalka: Magdalena Urbančič);
pdfGradivo (.pdf 509KB)

8. Predlog Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Maja Lampret);
pdfGradivo (.pdf 540KB)

9. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz Proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 498KB)

10. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za dozidavo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in novogradnjo gasilskega doma z večnamensko dvorano Korinj, oporna zida, ograja in igrišče (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 495KB)

11. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan):
• Predlog Sklepa o imenovanju enega člana predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična;
• Predlog Sklepa o imenovanju enega člana predstavnika ustanovitelja v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora;
pdfGradivo (.pdf 505KB)

12. Vprašanja in predlogi.
pdfGradivo (.pdf 126KB)

Poročilo odborov in komisije
pdfPoročilo Odbora za prostor (.pdf 169KB)
pdfPoročilo Odbora za negospodarstvo (.pdf 121KB)
pdfPoročilo Odbora za turizem (.pdf 216KB)
pdfPoročilo Odbora za kmetijstvo (.pdf 166KB)
pdfPoročilo Statutarno pravne komisije (.pdf 190KB)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki