Delovno gradivo za 22. sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


28.09.2017

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje, ki je bila dne 21. 6. 2017 in realizacije sklepov 21. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 724KB)

2. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja o vloženih predlogih za kandidata za predstavnike Občine Ivančna Gorica v volilno telo 22. volilne enote za izvolitev člana DS RS in predlogih kandidatov za določitev kandidata za člana DS RS (poročevalec: Janez Mežan);
• Predlog Sklepa o imenovanju elektorjev za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet Republike Slovenije;
• Predlog Sklepa o imenovanju kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije- predstavnika lokalnih interesov;
Gradivo bo naloženo naknadno.

3. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
• Projekti MRC-ja (poročevalec: Simon Kastelic)
• Projekt Hiša kranjske čebele (poročevalec: Maja Lampret)
• Energetske sanacije javnih objektov v občini (poročevalec: Tomaž Smole)
4. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017 (poročevalka: Tatjana Božič);
zipGradivo (.zip 2.6MB)

5. Predlog Sklepa o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček)
pdfGradivo (.pdf 3.9MB)

6. Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo Krajevne skupnosti Višnja Gora (poročevalca: Maja Perme in Luka Šeme);
pdfGradivo (.pdf 2.4MB)

7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič)
pdfGradivo (.pdf 530KB)

8. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 653KB)

9. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 613KB)

10. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Andrejka Miše Glavič in Janez Radoš);
pdfGradivo (.pdf 626KB)

11. Predlog Odloka o spremembi Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

pdfGradivo (.pdf 530KB)


12. Predlog Odloka Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 409KB)

13. Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2017 (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 652KB)

14. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Mežan);
Gradivo bo naloženo naknadno.

15. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki