Delovno gradivo za 21. sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


16.06.2017

1. Predlog sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Mežan);
pdfGradivo (.pdf 505KB)

2. Potrditev zapisnika 20. redne seje, ki je bila dne 5. 4. 2017 in realizacije sklepov 20. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 746KB)

3. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

4. Poročilo o delu in finančno poročilo Centra za socialno delo Grosuplje za leto 2016 (poročevalka: Mojca Žižek Pettauer)
• Sprejem stališča občinskega sveta do predvidene reorganizacije CSD;
pdfGradivo (.pdf 708KB)

5. Poročilo o delu Osnovne šole Stična za leto 2016 (poročevalec: Marjan Potokar);
pdfGradivo (.pdf 1.6MB)

6. Poročilo odborov občinskega sveta o delu:
• Glasbene šole Grosuplje za leto 2016 (poročevalec: Franc Koželj);
• Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični za leto 2016 (poročevalec: Franc Koželj)
• Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalec: Franc Koželj)
• Občinske turistične zveze Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalec: Alojz Šinkovec);
pdfGradivo za točko 6.1 (.pdf 1.4MB)
pdfGradivo za točko 6.2 (.pdf 1.6MB)
pdfGradivo za točko 6.3 (.pdf 1.6MB)
pdfGradivo za točko 6.4 (.pdf 6.2MB)


7. Predlog Celostne prometne strategije Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Matej Dobovšek, Anton Jereb);
pdfGradivo (.pdf 4.9MB)

8. Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2017 (poročevalka: Danijela Pirman);
pdfGradivo (.pdf 778KB)

9. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu – uradno prečiščeno besedilo (poročevalka: Irena Lavrih);
pdfGradivo (.pdf 3.5MB)

10. Predlog Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfGradivo (.pdf 525KB)

11. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
• Predlog sklepa o imenovanju predsednika Statutarno-pravne komisije;
• Predlog sklepa o imenovanju članov ustanovitelja – Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica;
• Predlog sklepa o imenovanju člana predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični;
pdfGradivo (.pdf 525KB)

12. Vprašanja in predlogi.

Poročila odborov in komisije
pdfPoročila Odbora za družbene dejavnosti (.pdf 3.7MB)
pdfPoročilo Odbora za prostorsko planiranje (.pdf 536KB)
pdfPoročilo Odbora za turizem (.pdf 526KB)
pdfPoročilo Statutarno pravne komisije (.pdf 213KB)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki